0735-33 55 50 hej@sterner.agency

Marknadsföring & kommunikation

Är det ett nödvändigt ont?

Hur tänker du när du hör ordet ”marknadsföring”? Får du en god känsla i magen och ser fram mot att lägga upp strategier och planer för hur du ska kommunicera med din målgrupp? Eller ser du det som något ”nödvändigt ont” som någon annan för göra? Eller är det till och med så att du får lite huvudvärk och känner stress över hur du ska nå ut till nya och befintliga kunder?

Oavsett känsla så kan vi kanske vara överens om att marknadsföring behövs. Eller ska vi snarare prata om kommunikation med potentiella kunder och befintliga relationer? För det är ju faktiskt exakt det som det handlar om.

Kontakta mig idag!

En extern marknadspartner?

Oavsett känsla så kan vi kanske vara överens om att marknadsföring behövs. Eller ska vi snarare prata om kommunikation med potentiella kunder och befintliga relationer? För det är ju faktiskt exakt det som det handlar om.

Hur går det till?

Vi tittar över din verksamhet och vilka behov du har och vilka utmaningar som finns. Alla verksamheter ser olika ut så därför finns det tyvärr ingen copy/paste utan allt är snarare trail and error, om vi ska slänga oss med engelska uttryck. På svenska blir det försök och misstag. Nu ska vi satsa på att göra misstag men kontentan är att vi får känna oss fram.

Vilka verktyg använder jag?

Svaret på den frågan kan bli hur långt som helst. Jag använder de verktyg som behövs för att din kommunikation ska fungera. Jag brukar dock säga att grunden i all kommunikation och marknadsföring är en bra hemsida och en bra plan. Med de två verktygen kommer vi långt. Jag jobbar gärna med marknadsföring i sociala medier som en hörnsten i din kommunikation och jag brukar också rekommendera att man har ett nyhetsbrev som kommer ut åtminstone en gång i månaden.

Kontakta mig idag!
Att lägga upp en strategi för sökmotoroptimering (SEO) är viktigt.

En halv eller tre dagar?

Hur mycket jobb som behövs bestäms helt enkelt när vi träffas. Jag gillar att börja i en liten mindre skala för att sedan växla upp. Att jobba långsiktigt innebär inte snabba resultat men det innebär att vi slipper växtvärk och det innebär också att vi får tid att parera de saker som behöver justeras. Du kan anlita mig för enstaka uppdrag eller projekt eller så skriver vi ett avtal på minst sex månader där jag ägnar minst en dag i veckan åt dig och din verksamhet.

Partner 20

Partner 20 innebär att ni anlitar mig att arbeta en dag per vecka med din marknadsföring och kommunikation.

I paketet ingår:

Jag ser över befintlig marknadsstrategi och kommer med förslag

Skapar publicerings- och kommunikationsplan

Grundläggande webbadministration

Skapar ett nyhetsbrev för utskick 1 gång i månaden samt analyserar utskick och skapar underlag till säljavdelning

Jobbar i en social kanal (Linkedin eller Facebook) beroende på er närvaro

Coachar befintlig personal i sociala medier

Avtalstid: minst 6 månader

Kostnad: 25 500 kr / månad (750kr/h)

Partner 40

Partner 40 innebär att ni anlitar mig att arbeta två dagar per vecka med din marknadsföring och kommunikation.

I paketet ingår:

Tillsammans med ledning/personal skapar jag en strategi för marknadsföring och kommunikation

Jag fungerar som en brygga mellan säljavdelning och marknadsavdelning

Grundläggande webbadministration

Skapar nyhetsbrev för utskick 1-2 gånger per månad och levererar analys till säljare/säljavdelning

Arbetar med 1-2 sociala kanaler utifrån verksamhetens närvaro

Utbildar och coachar personalen i arbetet med sociala medier

Avtalstid: minst 6 månader

Kostnad: 44 200 kr / månad (650kr/h)

Partner 60

Partner 60 innebär att anlitar mig att arbeta tre dagar per vecka med din marknadsföring och kommunikation. Dessa tre dagar kan vara måndag, tisdag och onsdag men de kan också vara tisdag, fredag och lördag. I det här paketet styr dina behov när mina insatser behöver göras.

I paketet ingår:

Skapar en marknads- och kommunikationsplan tillsammans med marknadsavdelning eller VD

Lägger en långsiktig plan för varumärkesarbetet

Fungerar som länken mellan sälj- och marknadsavdelning

Arbetar med 1-2 nyhetsbrev per månad samt förser säljavdelning och/eller ledning med analys för att hitta leads

Skapar innehåll till blogg, landningssidor eller annan kanal beroende på verksamhetens behov

Grundläggande webbadministration

Arbetar med två sociala kanaler (Facebook och Linkedin) för att stärka verksamhetens närvaro på sociala medier

Rapporterar till VD eller ledning

Avtalstid: minst 6 månader

Kostnad: 54 450 kr / månad (550kr/h)